Centrul de traduceri Iberia
 
 
 
   
SERVICII traduceri
 
Servicii specializate de traducere în/din majoritatea limbilor europene:
 • traduceri engleză
 • traduceri franceză
 • traduceri spaniolă
 • traduceri portugheză
 • traduceri italiană
 • traduceri germană
 • traduceri rusă
 • traduceri bulgară
 • traduceri ucraineană
 • traduceri maghiară
 • traduceri sârbă
 • traduceri slovacă etc.

Traduceri specializate:

 • traduceri juridice: legislaţie europeană, texte juridice, norme europene 
 • traduceri tehnice (domeniul energetic, electric, construcţii, industria petrolieră, industria automobilă, etc.): caiete de sarcini, manuale de utilizare, procese-verbale, licenţe, instrucţiuni tehnice;
 • traduceri IT (programe software, manuale de utilizare, etc)
 • traduceri medicale şi farmaceutice: prezentări de produse farmaceutice şi medicale, industrie farmaceutică şi medicală
 • traduceri economice (contabile, bancare, financiare, comerciale)

Traduceri autorizate şi legalizate:

 • traduceri documente oficiale
 • traduceri diplome şi atestate: diplome de studii, foi matricole, adeverinţe,
 • traduceri documente personale: certificate de naştere, certificate de căsătorie, caziere judiciare, certificate de moştenitori, cărţi de muncă, permise;
 • traduceri juridice autorizate: sentinţe judecătoreşti, acte constitutive, etc.
 • traduceri economice autorizate: bilanţuri, contracte societăţi, rapoarte, situaţii contabile, certificate, etc.  
 • din limbă străină în limba română;
 • din limba română în limba străină;
 • dintr-o limbă străină în altă limbă străină;

Verificare traduceri

Pentru a asigura corectitudinea şi uniformitatea traducerilor, acestea vor fi verificate ulterior de un traducător autorizat, specializat în domeniul din care face parte documentul.

Alte servicii:

 • Legalizare notarială:

Pentru a veni în sprijinul clienţilor, firma noastră asigură legalizarea notarială a tuturor documentelor traduse în cadrul firmei noastre, fără a percepe pentru acest serviciu nici un comision.

 • Interpretariat
 • Aşezare în pagină

Ne angajăm să respectăm cu stricteţe formatul şi aşezarea în pagină a documentului după care se efectuează traducerea chiar şi în cazul în care materialul ne este  furnizat pe suport hârtie.

 • Scanare

La cerere, firma noastră oferă totodată servicii de scanare şi de inserare a imaginilor în text, pentru acesta percepându-se o taxă suplimentară faţă de preţul traducerii.

 • Imprimare

Serviciul de imprimare este inclus în preţul traducerii atât în cazul traducerilor legalizate şi autorizate cât şi în cazul celorlalte traduceri pentru care clientul solicită predarea pe suport hârtie.

 • Curierat

Serviciul de curierat este gratuit pe raza municipiului Bucureşti pentru firmele cu care încheiem contracte de prestări servicii şi pentru persoanele juridice a căror comandă este de minimum 10 pagini.